Audit

 • De klassieke audit bij de statutaire jaarrekening als commissaris
 • Operationele audit
 • Financiële audit

Bijzondere wettelijke en andere revisorale opdrachten

 • Inbreng in natura en quasi-inbreng
 • Omzetting in een andere vennootschapsvorm
 • Fusies en splitsingen
 • Vereffening
 • Beslissing tot het uitkeren van een interim dividend
 • Wijziging van het maatschappelijke doel
 • Verslaggeving ondernemingsraad
 • Optieplan op aandelen
 • Uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde
 • Beperking en opheffing van het voorkeurrecht
 • Deelneming van het personeel in het kapitaal en de winst
 • Verslag over de strijdigheid van belangen binnen de raad van bestuur en het directiecomité

Andere opdrachten

 • Consolidatie
 • Managementrapportering
 • Nazicht, beoordelen en optimalisatie van de administratieve organisatie en interne controle
 • Het uitvoeren van “due diligence” in het kader van een overname
 • Controle van projecten gefinancierd met overheidsmiddelen
 • Waarderingen van ondernemingen
 • Opstellen van een financieel plan
 • Controle van de administratieve organisatie in het kader van interne auditfuncties
 • Financiële analyse, cash-flow analyse en technische assistentie bij budgettering
 • SOX-opdrachten
 • Implementatie en/of controle van IFRS
 • Herstructurering van vennootschappen
 • Ontleding, verklaring en nazicht van de economische en financiële informatie aan ondernemingsraden