.

Uw onderneming verdient een persoonlijke aanpak die ik u graag verleen.

Wij garanderen onze klanten waar ze recht op hebben, namelijk een persoonlijke aanpak van de bedrijfsrevisor.

Om u een volledig professioneel dienstenpakket aan te bieden, maakt mijn kantoor deel uit van een netwerk,
namelijk BBDH-Bedrijfsrevisoren, waarvan ik mede-stichter ben.  U kan als klant bij ons terecht voor de wettelijk vereiste verklaringen (commissarisverslag, controleverslagen
bij inbreng in natura, quasi-inbreng, omzettingen, ontbindingen, fusies en splitsingen).

  • Operationele en financiële audit
  • Bedrijfsbeoordelingen en nazichten van financiële informatie;
  • De onafhankelijke waardebepaling van een bedrijf of een gedeelte ervan.
  • Bijstand bij het ontwerp en de uitvoering van het consolidatieproces.
  • Evaluatie van de interne en administratieve controles en assistentie om hun doelmatigheid te verbeteren.
  • Mandaat van voorlopig bewindvoerder

Alle toevertrouwde opdrachten worden uitgevoerd in samenwerking met uw interne of externe raadgevers (accountant, jurist, fiscalist, ... ) tenzij dit door u of door de wetgeving anders bepaald wordt.